El nostre servei com a Agència de Col·locació autoritzada amb nº A.C. 09/281, ofereix:
· Selecció exclusiva i personalitzada. Estudi del perfil tant del client com del professional.
· Només treballem amb personal de confiança, amb experiència i referències.
· L’avaluació de les candidates portada a terme pels Experts en Coaching i RRHH.
· Tràmits administratius davant de la Seguretat Social.

La “Escola Nona Barcelona” ofereix:
· Formació en servei domèstic, educació emocional i primers auxilis (manual de formació per a empleades de la llar).